Privacy

Uw gegevens worden opgeslagen in ons klantenbestand op een goed beveiligde server. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens enkel te gebruiken om U ten dienste te staan met informatie, administratie, leveringen en diensten.
U kan, ten allen tijde, uw gegevens opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen door dit eenvoudigweg aan te vragen per mail (info@gaf.be) of per post.

Vos données seront stockées dans notre base de données clients sur un serveur sécurisé. Nous nous engageons à n'utiliser vos données que dans le but de vous fournir des informations, des services administratifs, des livraisons et des services.
Vous pouvez à tout moment demander vos données, les faire modifier ou supprimer en envoyant simplement un e-mail (info@gaf.be) ou par courrier.